ล้อประตูรีโมท

ดูแลล้อประตูรีโมท เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

ส่วนประกอบที่สำคัญของประตูรีโมทอีกชิ้นส่วนหนึ่ง นั่นก็คือ ล้อประตูเลื่อน ซึ่งชิ้นส่วนตัวนี้ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของประตูรั้วบ้านแบบเลื่อนได้ เพราะถ้าไม่มีตัวล้อเลื่อนนี้ ประตูรั้วก็ไม่สามารถเลื่อนได้ และเมื่อประตูไม่สามารถเลื่อนได้ หรือเลื่อนได้อย่างติด ๆ ขัด ๆ ก็อาจจะทำให้มอเตอร์ของประตูเลื่อนเกิดความเสียหายได้ ล้อประตูเลื่อนจึงเป็นชิ้นส่วนสำคัญของประตูรีโมท

ทำความรู้จักกับล้อประตูรีโมท

อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นว่า ล้อประตูรีโมทเป็นส่วนสำคัญของประตูเลื่อน ปัจจุบันประตูเลื่อนที่มีความแข็งแรงทนทานส่วนใหญ่จะมีน้ำหนัก แล้วตัวที่แบกน้ำหนักของประตูทั้งหมดก็คือล้อประตูเลื่อนนั่นเอง ดังนั้น ล้อประตูเลื่อนจึงต้องมีความแข็งแรง ทนทานและต้องสามารถรองรับน้ำหนักที่มากของประตูเลื่อนได้ นอกจากนี้ในด้านการใช้งาน ประตูบ้านเป็นส่วนที่เราต้องใช้ทำงานทุกวัน ดังนั้นล้อประตูก็จะต้องถูกใช้งานทุกวัน อีกทั้ง ประตูบ้านยังเป็นส่วนที่อยู่นอกอาคาร ตัวประตูรีโมทและล้อประตูเลื่อนก็จะต้องโดนแดดโดนฝน โดนกรวดโดนหินซึ่งมีส่วนในการทำให้ล้อสึกกร่อนได้ ดังนั้น วัสดุที่นำมาใช้ในการทำล้อนั้นก็ต้องมีความแข็งแรง สึกกร่อนได้ยากด้วย

วัสดุที่นำมาทำล้อประตูรีโมทที่เห็นได้ตามท้องตลาดในทุกวันนี้ ได้แก่ สแตนเลส เหล็ก และเหล็กชุบ ซึ่งวัสดุสามตัวนี้มีคุณสมบัติในด้านความแข็งแรง ทนทานและสึกกร่อนได้ยากเหมือนกัน แต่ในด้านคุณสมบัติทางด้านกายภาพ ล้อประตูรีโมทที่ทำจากเหล็กและเหล็กชุบจะมีโอกาสเกิดสนิมแล้วทำให้ประตูรีโมทติดขัดได้ เมื่อใช้ไปนาน ๆ อาจจะมีเสียงดังขณะเลื่อนได้ แต่ล้อที่ทำจากสแตนเลสจะไม่เป็นสนิมแต่จะมีราคาที่สูงกว่าล้อที่ทำจากเหล็กและเหล็กชุบ แต่ถ้าเทียบกับอายุการใช้งานแล้ว ล้อที่ทำจากสแตนเลสจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและไม่เสียเวลาในดูแลรักษามากนัก

ประเภทและการเลือกใช้ล้อประตูรีโมท

ล้อประตูรีโมทจะมี 2 แบบ คือชุดล้อเดี่ยวกับชุดล้อคู่ การเลือกใช้ล้อประตูรีโมทนั้นให้ดูที่น้ำหนักของประตูเลื่อนของเรา ซึ่งน้ำหนักของประตูรั้วก็จะสัมพันธ์กับขนาดและวัสดุนำมาใช้ ถ้าประตูเลื่อนของเรามีขนาดเล็กน้ำหนักเบาให้เลือกใช้ชุดล้อเดี่ยว หากประตูเลื่อนของเรามีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากควรเลือกใช้ชุดล้อคู่ และในการติดตั้งก็ชุดล้อเลื่อนนั้นก็ควรคำนวณจำนวนชุดที่จะต้องนำมาประกอบให้เหมาะสมกับประตูเลื่อนของเราด้วย

การดูแลรักษาล้อประตูรีโมท

  1. หมั่นสังเกตดูล้อประตูรีโมท การเดินตรวจตราอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ของประตูรีโมทเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำ โดยเฉพาะความผิดปกติของล้อประตูรีโมทว่ามีการตกร่อง ตกรางหรือไม่ หรือตัวล้อมีส่วนแตกหัก มีการชำรุด หรือชุดล้อคู่นั้นมีการแอ่น ตกหรือหัก งอหรือไม่ หากพบความผิดปกติเหล่านี้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันที ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ส่วนอื่น
  2. ลดความเสี่ยงการเกิดการสึกกร่อน โดยการทำหมั่นทำความสะอาดชุดล้อและรางล้อเลื่อนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะรางล้อเลื่อน ควรกวาดรางไม่ให้มีของกรวด หิน ดิน ทรายที่จะทำให้ล้อประตูของเราเกิดการสึกกร่อนและอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของล้อประตูรีโมทของเราได้
  3. หยอดน้ำมันหล่อลื่นที่ล้อประตูรีโมท สำหรับล้อประตูรีโมทที่ทำจากเหล็กหรือเหล็กชุบนั้น ให้หมั่นตรวจสอบการเลื่อนและหมั่นทำความสะอาดและหยอดน้ำมันล้อเลื่อนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดของล้อเลื่อนและส่งผลต่อตัวมอเตอร์ประตูรีโมทต่อไป
  4. รีบซ่อมแซมในส่วนที่ผิดปกติทันที เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะส่งผลให้ส่วนอื่น ๆ เกิดความเสียหายไปด้วย โดยเฉพาะประตูรีโมทที่มีส่วนประกอบของตัวมอเตอร์ประตู ถ้าหากประตูรีโมทของเราเกิดการติดขัด ไม่สามารถเลื่อนได้ หรือเลื่อนได้แต่เกิดการตกหล่นจากรองบ่อย ๆ หรือประตูรีโมทเกิดการเลื่อนไม่ตรงกับรางของมอเตอร์นั้น ก็อาจจะส่งผลถึงการทำงานของมอเตอร์ประตูได้ ดังนั้น หากพบความผิดปกติในการใช้อันเนื่องมาจากล้อเลื่อนประตูนั้น ให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที
  5. เลือกใช้ประตูรีโมทที่มีคุณภาพ เพราะจังหวะการเลื่อนประตูที่เกิดจากตัวมอเตอร์ของประตูรีโมทนั้น จะส่งผลต่อการตัวล้อประตูเช่นกัน หากจังหวะการเลื่อนไม่นิ่มนวล ไม่เป็นจังหวะ หรือการวางรางในตัวมอเตอร์ไม่เข้ากับรางประตู ก็จะส่งผลต่อการวิ่งของล้อประตูและอาจจะทำให้ล้อประตูสึกกร่อนหรือเกิดความเสียหายต่อไปได้

หลายคนที่ใช้ประตูรีโมทนั้น เห็นว่าล้อประตูรีโมททำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานมากอยู่แล้ว จึงทำให้หลงลืมในการดูแลรักษาส่วนประกอบของประตูรีโมทส่วนนี้ไป และมารู้ตัวอีกทีทำให้ประตูรีโมทของเราเกิดการขัดข้องและความเสียหายไปแล้วก็ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสียหายการดูแลรักษาล้อประตูรีโมทให้สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพอย่างเต็มจึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ควรให้ความสนใจและเพื่อเป็นการลดความเสียหายก็ควรเลือกติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมทที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการติดตั้งกับประตูรีโมท จาก Auto Gate Opener (AGO) ตัวแทนจัดจำหน่ายประตูรีโมท โดยทางร้านมีประตูรีโมทคุณภาพที่นำเข้าจากอิตาลี ภายใต้แบรนด์ ROGER ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านความทนทาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีหลายแบบหลายชนิดให้เลือกใช้ เช่น ระบบประตู แบบ Rolling Code ระบบประตูรีโมทแบบใช้คำสั่งผ่าน Application มือถือเป็นต้น

หากใครที่กำลังหาประตูรีโมท สามารถเข้าสอบถามกับเราได้ เรายินดีให้บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อให้คุณมั่นใจก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประตูรีโมทได้
หากต้องการเลือกซื้อประตูรีโมทคุณภาพหรือศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง

หากต้องการเลือกซื้อประตูรีโมทคุณภาพ หรือศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มตามสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง

หสม.อะโก้เกท (ประเทศไทย)
https://agothailand.com

ฝ่ายขาย : 098-286-9228

แจ้งซ่อม/ขายส่ง : 086-053-8987

เพิ่มเพื่อน Line ID : @ago8, @ago9 (พิมพ์ @ ด้านหน้าด้วยนะคะ)