fbpx

Archive for April, 2017

บทความ : ชุดประตูรีโมท มีอุปกรณ์อะไรบ้าง

ประตูรีโมท นั้นใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในบ้าน โดยมีประโยชน์หลักๆ คือ ไม่ต้องลงจากรถ โดยเฉพาะบ้านที่การจราจรคับคั่ง ใช้รีโมทสั่งงานได้เลยสดวกดี หรือ วันที่ฝนตกแดดออก ถือว่าสดวกขึ้นมาก    ชุดมอเตอร์ประตูรีโมทอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้ว ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้ มอเตอร์ไฟฟ้า ทำหน้าที่สร้างแรงขับเคลื่อนระบบเพื่อให้ประตูรั้วเปิด-ปิด โดยมอเตอร์จะทำงานตามคำสั่งของแผงควบคุม โดยจะแบ่งมอเตอร์ที่ใช้เป็น 2 ประเภทคือ AC และ DC ซึ่งมอเตอร์แบบ AC เป็นที่นิยมใช้ มีความแข็งแรงและให้แรงขับที่ดีกว่า ชุดแผงควบคุมมอเตอร์ ทำหน้าที่คอยสั่งงานมอเตอร์ให้ทำงานตามคำสั่งที่ได้รับมาจาก ชุดรีโมทไร้สาย หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ผู้ใช้ติดตั้งได้ตามต้องการ ปัจจุบันประตูรีโมทมีการพัฒนาให้สามารถสั่งงานด้วยมือถือได้ โดยการใช้ SIM CARD และมีแอพพลิเคชันรองรับเพื่อเพิ่มหรือปลดผู้ใช้ประตูรีโมทออกจากการใช้งาน สะพานเฟือง สำหรับประตูรั้วบานเลื่อน โดยแบ่งเป็นเส้น เส้นล่ะ 1 เมตร ซึ่งจะใช้ติดยึดแน่นกับบานประตูรั้ว ทำให้เฟืองประตูสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้เมื่อมอเตอร์ทำงาน ซึ่งหากเป็นบานสวิงก็จะมีชุดแท่นยึดมอเตอร์ระหว่างตัวเสาและประตูแทน ชุดลิมิต สวิตซ์ ทำหน้าที่บอกตำแหน่งหยุดการทำงานประตูรีโมทในการเปิดปิดสุดของประตู…

read more →

บทความ : ทราบหรือไม่? ประตูรีโมท สั่งงานอย่างไรได้บ้าง.

ประตูรีโมท ถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการเปิดปิดรั้วบ้าน ในปัจจุบัน การทำงานประตูรีโมท เมื่อสั่งงานปิดรั้วแล้ว ระบบจะล็อคเองในตัว ไม่ต้องเสียเวลาล็อคเสมือนเป็นกุญแจในตัว ประตูรีโมทที่ได้รับมาตรฐาน จะต้องมีกุญแจคลายล็อคให้ผู้ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนไปใช้งานแบบมือผลักธรรมดาได้ หากเกิดข้อผิดพลาดในกรณีใดขึ้น ประโยชน์อีกด้าน สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด หากคุณต้องมีเด็กภายในรถ การเล่นเกียร์ของเด็กที่อยู่ในรถ หรือ เผลอล็อครถเองจนติดอยู่ในรถได้ ขณะผู้ใหญ่ต้องลงไปเปิดประตูรั้วเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือสมาชิกในบ้านคุณได้เช่นกัน การทำงานสั่งเปิด- ปิด ใช้งานกันง่ายๆ ได้อย่างไร ประตู รีโมทที่สั่งงาน เปิด-ปิดประตู ด้วยรีโมท ใช้สัญญาณวิทยุในการสั่งงาน ประตูรีโมทที่สั่งงาน เปิด-ปิดประตู ด้วยมือถือ ใช้สัญญาณโทรศัพท์ ผู้ใช้โทรเข้าเครื่องรับสัญญาณที่มอเตอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทรออก อีกสินค้าบางรุ่นมีแอพลิเคชันให้ผู้ใช้ใช้งาน เช่นมีออฟชันในการโทรแจ้งเตือนผู้ใช้หากลืมปิดประตู เพื่อเพิ่มความปลอดภัยขึ้นอีกด้วย ประตู รีโมทที่สั่งงาน เปิด-ปิดประตู ด้วยสวิตช์ในบ้าน ใช้สายสัญญาณจากในบ้าน เชื่อมต่อออกไปยังตัวมอเตอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม – ประตูรั้วที่เหมาะต่อการติดประตูรีโมทมากที่สุด คือประตูรั้วบานเลื่อน เพราะใช้งานได้ดี และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า – หากเลือกกำลังของมอเตอร์ที่จะใช้อย่างเหมาะสม โดยควรเลือกให้มากกว่าน้ำหนักของประตูรั้ว อย่างน้อย 30 %…

read more →